etbl. 1337
Java Software Consultancy

UDP er et norsk konsulentselskap som primært fokuserer på Java og teknologier i Java-sfæren. Vi er spesialister innen utvikling og teknisk arkitektur og deltar hovedsaklig i prosjekter ute hos kunden.


Felles for våre konsulenter er at vi er entusiaster med en brennende interesse for faget. Vi har solide bakgrunner innen våre spesialområder og kjennetegnes av å være mennesker som identifiserer seg sterkt med teknologien. Flere av våre konsulenter engasjerer seg i faglige frivillige grupper og deltar aktivt i det sosiale omkring "Java-scenen". På denne måten holder vi et høyt faglig nivå slik at vi kan gjøre de beste valgene og gi gode, kvalifiserte råd innen en bransje i kontinuerlig endring.


Vi kan vise til en allsidig kundeportefølje med mange av Norges fremste virksomheter som oppdragsgivere. Områder vi har erfaring med omfatter næringer som bank/finans, olje/gass, telecom og farmasi, m. fl.